Кметът Димитър Николов е внесъл докладна записка в местния парламент за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за платено и безплатно паркиране на територията на община Бургас, показа проверка на Gramofona.com. Предложението му е свързано с въвеждане на целогодишен режим за паркиране в Синя и Зелена зона, касаещо „ул. „Пробуда“ (в частта ѝ между ул. „Цар Симеон I“ и бул. „Стефан Стамболов“), ул. „Поморийска“ и разположения в нейния край паркинг до Северния плаж.

Николов се мотивира с нуждата да се предостави адекватна на очакванията услуга за паркиране в участъци, които са били без въведен режим на платено паркиране, разположени непосредствено до други с въведен целогодишен режим.

В тази „графа“ попада територията на ул. „Поморийска“, при която липсата на такъв режим през цялата година ще затрудни движението. За улица „Пробуда“ в частта ѝ, заключена между ул. „Цар Симеон I“ и бул. „Стефан Стамболов“, също се налага въвеждане на режим поради струпване на автомобили и затрудняване движението около двете училища, счита кметът.

С оглед спецификите на зоната и за ефективност на регулирането на паркирането в този район, се налага там да се обособи самостоятелна нова подзона „Зелена“ с режим на действие в условията на зелена зона.

Зоната не е жилищна и не се налага издаване на стикери за паркиране и заплащане на годишен абонамент.

За прилагането на предложеното изменение и допълнение на Наредбата не са необходими финансови средства, тъй като на място е положена необходимата вертикална и хоризонтална маркировка.

Очакванията от прилагането на настоящите изменения и допълнения на Наредбата са свързани с възможността Община Бургас да създаде търсения ред в паркирането, да се освободят зоните от неправилно паркирани автомобили и да се облекчи трафикът, особено в летния сезон. В този смисъл реализирането на мерки, които ще гарантират устойчив ред в паркирането, ще даде отговор на едно от най-сериозните предизвикателства пред градските власти не само в Бургас и ще утвърди имиджа на града като добро място за живеене, пише Николов.