Община Приморско търси изпълнител, който да извърши строително-монтажните работи по проект за реконструкция и рехабилитация на улична мрежа, съоръжения и принадлежности на управляваната от нея територия, показа справка на Gramofona.com.

Обявената обществена поръчка е на обща стойност 1 108 971 без ДДС. Проектът се финансира със средства от Европейския съюз.

Поръчката е разделена на 3 обособени позиции.

Първата е за реконструкция и рехабилитация на ул. „Странджа“ в село Веселие, чиято настилка е в много лошо състояние, на много места изобщо липсва. За ремонта са отделени 132 855 лв. от общата сума.

Втората позиция е за реконструкция на четириклонно кръстовище в кръгово кръстовище в Приморско. То се намира на входа на града и е съставено от пресичането на три основни улици: ул. „Трети март“, ул. „Съединение“ (стария път за Китен) и ул. „Перун“ (водеща към автогарата).

В момента кръстовището е светофарно регулирано и това от своя страна води до необосновано огромни транспортни задръжки в големи периода на годината, когато градът е извън туристическия сезон. Ето защо Възложителят в лицето на Община Приморско е взел решение това кръстовище да бъде реконструирано в кръгово.

Освен самото кръстовище ще се реконструират и тротоарите около него, като в посока от гр. Бургас по ул. „Трети март“ към Китен по ул. „Съединение“ в тротоара се появява велоалея. Пространствата в кръга и островите, които са извън пешеходните подходи, се оформят в зелени площи.

Логично, за ремонта на кръстовището се пада най-голям дял от общата стойност на поръчката – а именно 896 553 лв.

Третият обект, който ще се реконструира, е част от ул. „Трети март“ в Приморско. Участъкът е с износена асфалтова настилка, тротоарите от двете страни на места са пропаднали, а тротоарните плочи са ерозирали. От южната (дясна) страна е проектиран тротоар и двупосочна велосипедна алея, продължение на велоалеята от проекта за кръгово кръстовище. Предвидените средства за ремонт на улицата са 79 562 лв.

Предвиденото време за рехабилитация на улиците „Странджа“ и „Трети март“ е 60 дни, а за кръстовището – 120 дни.

Кандидатите за изпълнители имат срок до 28 октомври тази година да подадат своите оферти за участие.

Снимка: Google maps