От три години бургаското СУ „Йордан Йовков“ разработва проекти по европейската програма „Еразъм+“, КД 1: „Образователна мобилност за граждани“. През 2021 година училището успешно финализира и отчете  първия си проект, работи по втория и спечели трети проект, съобщиха от пресцентъра на СУ „Йордан Йовков”.

През лятото девет учители участваха в структурирани курсове в Германия, Италия и Финландия. Предстои на още шест учители да се обучават в Ирландия, Испания и Италия. Знанията и опита, който ще придобият, ще споделят със своите колеги и ще направят предложения за внедряване на добри практики в учебната дейност.

През 2021 година училището стана партньор по голям международен проект по програма „Еразъм+“ КД 2: „Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики в сферата на училищното образование“. Името на проекта е „Ecology, Culture, Options for Creative Learning and Active Life“ или „Екология, култура, възможности за креативно учене и активен живот“. В него участват пет училища от България, Португалия, Румъния и Турция.

Дейностите по този нов международния проект са иновативни, разнообразни и имат за цел да обогатят знанията на учениците за екология, култура и традиции на държавите участници, възможности за креативно учене и активен живот, да развият комуникативните способности на децата чрез използването на английски език като работен език в срещите и комуникацията.

В рамките на две години трябва да бъдат проведени пет мобилности във всички училища-партньори. В проекта са включени около сто ученици и петдесет учители от всички държави участници в проекта. Всеки участник трябва да организира в своето училище мобилност, която е свързана с определена в проекта тема.

СУ „Йордан Йовков“ Бургас пое предизвикателството и отговорността  да бъде домакин на първата мобилност от проекта. Тя се проведе в Бургас през месец октомври 2021 година. Мобилността в  Бургаското училище беше под надслов: “Повишаване качеството на живот за БЪДЕЩЕТО“.  В първата среща по проекта участваха 40 ученици 15 учители, бе изпълнена с много дейности – дискусии, учебни екскурзии, креативни работилници, интерактивен урок и написване на еко - наръчник.

През месец декември 2021 година пет изявени ученици и двама учители от училището участваха във втората мобилност в Румъния, град Думбравене, на тема „Природни екосистеми и биологично разнообразие“.

Децата с нетърпение очакваха срещите със своите приятели от Румъния, Португалия и Турция. Те презентираха "Български народни занаяти" и „Защитени видове растения и животни в България“. Посетиха различни музеи, крепости и резерват със защитени животни. Участваха в дейности на екологична тематика, организирани от училището в град Думбравене.

Учениците и учителите от СУ „Йордан Йовков“ Бургас с нетърпение очакват предстоящите срещи със страните-партньори по проекта:

МИСЛЕТЕ! От STEM до STEAM“ в град Кайсери, Турция

Удивителната природа“ в град Акхисар, Турция

Земята плаче!“ в град Póvoa de Varzim, Португалия

Във всички проекти до момента се включва активно целият учителски екип, а голяма част от учениците са определени за участие в различни дейности, свързани с проектите.

За поредна година от СУ „Йордан Йовков” участват и в международен проект в платформата „eTwinning“, която е част от програма „Еразъм+“ на ЕС, заедно с ученици от Испания, Хърватска, Франция и Турция.

Целта е  учениците от училищата-партньори да обменят картички с пожелания на английски език по пощата и да споделят традициите, свързани с Рождество Христово и Нова година. С радост се включиха и най-малките ни ученици от първи  клас, за които писането и получаването на писма е съвсем ново и вълнуващо преживяване.

За трите години, в които работи по програма „Еразъм+“ на ЕС, екипът на училището в лицето на заместник-директора Калина Пенева и старши учителя по английски език Александрина Недялкова, с подкрепата на ръководството на училището, се е утвърдил като автор и надежден партньор на 4 проекта по програма „Еразъм+“.

„За нас е чест, че сме част от голямото европейско семейство на училищата -партньори в проекти по програма „Еразъм+“ на ЕС, с което допринасяме за внедряване на иновативен педагогически опит и стимулираме комуникативните умения и културния обмен  между учениците от различни страни“, заяви директорът на училището Анна Пенева.