Общо 5,5 км улична мрежа в Карнобат е обект на основен ремонт във втория етап на общинската програма за обновяване на градските артерии. В момента се работи по улиците "Петър Пенчев" и "Стефана Чамурова", в участъка от ул. "Кирил и Методий" до ул. "Москва". Тези отсечки са затворени за движение на автомобили. В момента се поставят нови бордюри, почистват се уличните отоци, на места вече се полага и трошенокаменна настилка, съобщава вестник „Карнобатски глас“.

Ремонтните дейности продължават по ул. "Климент Охридски".

По план, след като тези три улици бъдат готови, работата ще продължи по останалите, коита са част от програмата. В нея са заложени улиците, на които е подменена ВиК канализацията. Това са улиците "Батак", "Клисура" (в отсечката от ул. "Кирил и Методий" до ул. "Батак"), "Генерал Скобелев", "Майор Беляев", "Баба Тонка", "Тракия" и "Георги Димитров".

Паралелно с основните ремонти вървят и текущи дейности по уличната мрежа в града и по четвъртокласната пътна инфраструктура. Извършват се частични ремонти на сериозно компрометирани участъци от междуселските пътища. Те се изрязват, почистват и заливат с асфалт.

Снимки: в. „Карнобатски глас“