Бургаското Средно училище „Йордан Йовков” е иновативно с решение на МОН вече 2 учебни години. Иновациите са в методите за преподаване, включващи голямо приложение на информационни технологии и работа в дигитални платформи в обучението, съобщиха от пресцентъра на учебното заведение.

Училището има обновена материална база с монтирана мултимедия във всяка една класна стая и всеки учебен кабинет.  Оборудването за прилагане на иновации включва и 2 виртуални класни стаи, обзаведени с по 26 таблети. По проект на МОН от миналата година има изградена модерна безжична връзка, с покритие в цялата сграда.

Педагогическият екип прилага ежедневно в обучението електронно учебно съдържание за преподаване на нови уроци, за затвърдяване на наученото, упражнения и проверка и оценка на знанията. Учителите ползват различни платформи: Moodle, Learning Apps; Office 365, One Drive. В училището  е въведен електронният дневник на Shkolo като връзка между учителите и родителската общност.

В условията на извънредно положение, въведено от Правителството на Република България заради разпространението на корона-вируса, училищното ръководство и педагогическият екип веднага създадоха условия за продължаване на обучението на учениците от дома им, в електронна среда.

Във времето от 09.00 до 12.00 часа, всеки ден с учениците ще се провеждат учебни часове, съобразени с временно седмично разписание, включващо всички предмети без ФВС и естетически цикъл. Класните ръководители  информираха родителите от класа си за седмичното разписание на паралелката, начина за провеждане на консултации, упражнения, диктовки, тестове, проектни задачи, самоподготовка и други дейности в електронна среда.

Направиха кратка инструкция в последователни стъпки как ще се случва работата в електронна среда. Ще се използват електронните уроци на издателствата „Просвета” и „Клет”, сайтове на национални и чуждестранни музеи, библиотеки, интерактивни образователни платформи като Moodle, Learning Apps; Office 365, One Drive. и онлайн-тренажори.

Разбира се, продължителността на работа пред електронните устройства с учениците ще бъде съобразена с изискванията на Наредбата за хигиенните норми при работа с компютър на учащите се. Ще се възлагат и други задачи, изискващи мислене, писмена работа в тетрадките, проектни задачи.

На 15.03./неделя/ бе направено успешно пробно влизане на родителите от всяка паралелка във виртуалната класна стая на класа им. Учениците са провокирани от новия начин на работа в електронна среда и с интерес очакват първия различен като метод на обучение ден. Родителската общност подкрепя предложенията на педагозите и ще мотивира и контролира децата си за изпълнение на поставените задачи.

Директорът на училището Анна Пенева вярва, че това изпитание е и възможност за по-високо ниво в дигитализацията на образователния процес в СУ „Йордан Йовков”, която ще направи още по-успешна училищната общност.