Средно училище „Йордан Йовков“ Бургас е иновативно училище от 2018 година. Одобреният за четири  учебни години  проект е  свързан с интерактивни методи на работа чрез прилагане на дигиталните технологии, съобщиха от пресцентъра на училището.

Използват се електронни платформи и приложения като: Learning Apps.org; Moodle, Fenix, Multiple-Mouse. Създават се онлайн тестове, интерактивни упражнения и проекти. Те помагат на учениците да повишат мотивацията си за работа, успеха си, да работят едновременно на таблети в час, а учителят да получава  веднага обратна връзка.

Дават достъп до разнообразно електронно учебно съдържание. Подобряват взаимодействието между учител и ученик-обсъждане на проекти, домашни и корекция на пропуски. Индивидуалното  решаване на задачи от ученика, според възможностите и темпото му на работа, тук е възможно. Учебният процес може да е в училище, в парка, музея или на друго място.

В училището се поддържа модерна ИКТ среда и използването ѝ за разработка и ползване на електронно учебно съдържание за учебните часове е ежедневно. Учителите непрекъснато усъвършенстват уменията си  по отношение на новите технологии и съвременни тенденции в образованието.

Национална програма "Иновации в действие" на МОН даде възможност на бургаското училище да бъде домакин на мобилност на седем  учители, водени от директора Росица Лакудова и 14 ученици от иновативното ОУ "Иван Вазов" в Смолян.

От 22 до 24 октомври гостите наблюдаваха открити уроци с иновативни практики, свързани с методите на преподаване по околен свят, математика, БЕЛ, човекът и природата. Състоя се дискусия за обмен на мнения, идеи, бъдещи намерения.

Освен наблюдения на уроци, гостите успяха да разгледат забележителностите на Бургас, да посетят старинния Несебър и остров Света Анастасия. Мобилността бе под мониторинг от Таня Колева-старши експерт от РУО Бургас, която даде висока оценка на споделения от екипа на Йовков иновативен опит.

През дните от 29 до 31 октомври бургаското училище посрещна още свои колеги по Национална програма "Иновации в действие"-директорът Даниела Костова и още 7 педагогически специалисти от 48 ОУ "Йосиф Ковачев" София.

„Целта на мобилността на колегите бе да се запознаят с нашия опит в прилагане на иновативни методи на обучение, свързани с дигиталните технологии. Колегите с интерес проследиха прилагането на тестове, упражнения и игри чрез различни електронни платформи.

Бе проведена дискусия, в която  главен учител Калина Пенева сподели извършените до момента от колегите дейности , свързани с прилагане на иновациите. Мониторинг бе осъществен от старши експерт Вилма Доминикова от Регионално управление на образованието- София, която даде висока оценка на нашия иновативен опит”, обясни пред Грамофона нюз Анна Пенева.

Най-вълнуваща за бургаските изявени ученици бе мобилността на група от 7 учители, ръководена от директора Анна Пенева и 14 изявени ученици в иновативното ОУ "Иван Вазов" Смолян.

„Бяхме сърдечно посрещнати от г-жа Росица Лакудова-директор на училището и педагогическия екип, под звуците на каба гайда и характерното родопско пеене, в изпълнение на ученици от пети клас.

Запознахме се с иновативните практики на колегите в начален и прогимназиален етап, свързани с прилагане на дигитални технологии. Наблюдавахме проектна дейност, при работа по екипи, с екологична насоченост.

Присъствахме на бинарен урок по география и човекът и природата, където чрез виртуалната лаборатория се пренесохме в Слънчевата система. В залата на РИОСВ-Смолян бяхме свидетели на съвместен урок с практически опити за свойствата на водата и въздуха. Запознахме се с метода "Обърната класна стая" в час по английски език.

Подарък от директора г-жа Лакудова за нашата група бе посещението в най-големия Планетариум в България-в Смолян. Отидохме и на Пампорово, където се качихме на 156 метра на телевизионната кула на връх Снежанка. Пред нас се откри прекрасна панорама на Родопите-„планина с душа“!

Насладихме се на звука на родопската каба гайда и народните песни на този край. Опитахме, благодарение на любезните домакини, някои местни специалитети: родопски бюрек, пататник и родопски клин”, разказа още директорът на СУ „Йордан Йовков”.

 На финала на дейностите по НП „Иновации в действие“, Анна Пенева-директор на СУ „Йордан Йовков“ Бургас сподели: „Посрещнахме гости, отидохме като гости, а се разделихме като колеги-приятели, които ще си партнират и в бъдеще, обменяйки иновативни практики, в името на по-високо качество на образованието за нашите ученици!”.