„Информационно обслужване” – Бургас предлага на местния бизнес лесна и бърза възможност за регистриране на електронен подпис. Местният клон на фирмата е регистриращ орган, част от разработената Национална система за издаване на удостоверения за електронен подпис StampIT. Компанията е един от водещите експерти в предоставянето на ИТ услуги за електронното управление в България.

Удостоверенията за Квалифициран Електронен Подпис с марка StampIT, са в съответствие със Закона за електронния документ и електронния подпис. От тази възможност в момента могат да се възползват личните лекари, които от началото на месеца се отчитат дистанционно пред Здравната каса. За целта обаче е необходимо да имат електронен подпис. Само след месец дистанционното отчитане ще бъде възможно и за лабораториите.

Информационно обслужване АД е водещ съдружник в консорциума за разработка и внедряване на ЦАИС-ЕОП-система за Електронни обществени поръчки. От 01.03.2019 г.системата ще бъде отворена за регистрация и публичен преглед.

Първоначалната регистрация на всяка организация (възложител от страна на държавата или фирми кандидати) ще става САМО и единствено с електронен подпис. Освен това ключовите моменти при подаване на документи в АОП ще се извършват чрез подписване с КЕП. (н.п. ЕЕДОП, подаване на оферти, отваряне на оферти и т.н)

В тази връзка закупуването на електронен подпис от лицата имащи отношение към процеса на организиране, създаване и оценяване на обществените поръчки е от огромно значение.

Видовете удостоверения за Квалифициран Електронен Подпис StampIT са:

StampIT Doc - издава се на физически лица

StampIT DocPro - издава се на физически лица, които са упълномощени да представляват юридически лица

Видове удостоверения за Квалифициран Електронен Подпис със специфично предназначение

StampIT Enterprise - издава се на физически лица по заявка на юридическото лице. Физическите лица трябва да са служители на юридическото лице. Те са обвързани с неговото име, но не са упълномощени да правят електронни изявления от негово име.

StampIT Server - издава се по заявка на юридически лица и е предназначен за осигуряване на защитени комуникации с интернет страница.

StampIT Object - издава се на юридически лица и може да се използва за подписване на софтуерни обекти и компоненти.

Адресите в Бургас на „Информационно обслужване” са:

Пл. „Жени Патева” №1, сградата на Стария съд, партерен етаж и

Ул. „Янко Комитов” №3, ет.4

За повече информация

www.is-bg.net
056/88-65-88
056/88-35-88