Серия от трудови борси започва Агенцията по заетостта в Бургас. Целта е да се срещнат заедно работодатели и безработни. 

Предстои провеждането на 13 борси като 6 от тях са специализирани, а 7 са общи. 4 от специализираните са насочени към младежи във връзка Европейската гаранция за младежта, а 2 са в сферата на туризма, хотелиерството и ресторантьорството. Има насочена и към лица в неравностойно положение.

Първата борса се открива в Бургас на 24.03. в сградата на НХК. Тя е специализирана в сферата на туризма, хотелиерството и ресторантьорството.  През месец април ще има отново специализирана борса за младежи.

Общите трудови борси ще се проведат в Руен на 25.03., в Айтос на 30.03., а в Карнобат ще бъде през месец април.  За същия месец е планувана специализирана борса в Созопол. Тя ще в сферата на туризма, хотелиерството и ресторантьорството.