От днес, 2 декември, до 30-о число на този месец е забранено транзитното преминаване на превозни средства по ул . „Одрин“, информирах от Община Бургас. Новата временна пътна организация там е във връзка с извършването на строително-ремонтните дейности.

Ограничението не важи за МПС, които обслужват прилежащите сгради и извършват дейности в тях, за масовия градски транспорт и за автомобили със специален режим на движение.

От Община Бургас призовават водачите на моторни превозни средства да използват алтернативни маршрути – ул. „Струга“, бул. „Даме Груев“, ул. „Янко Комитов“ и ул. „Крайезерна“.