Областната администрация в Бургас е обявила обществена поръчка за обезпечаване с водноспасителна дейност на 8 плажа по Южното Черноморие, установи проверка на Gramofona.com. Това са неохраняеми ивици, които нямат наематели и концесионери.

Спасители се търсят за „Иракли“, „Несебър-изток“, „Поморийска коса“, бургаския „Атанасовска коса“ (без част 1, която има стопанин), „Крайморие – юг 2“, „Златна рибка“ и „Алепу“ в община Созопол, „Корал“ в община Царево.

Общата прогнозна стойност на поръчката е 170 476 лв. без ДДС. За 7 от плажовете са предвидени по 22 236 лв. от общата сума. Само за „Несебър-изток“ средствата са по-малко – 14 824 лв. Срокът на договорните отношения е за 2 месеца за всеки обект.

Оферти могат да се подават до 22 юни тази година. Сред основните изисквания за участниците са през последните 3 години да са изпълнили поне 1 договор с предмет и обем, идентичен или сходен с предмета на обществената поръчка, и да разполагат с необходимото техническо оборудване и с екип спасители със заверени талони за 2020 г.