СУ „Йордан Йовков“ в Бургас предлага две изключително атрактивни специалности за осми клас за учебната 2024/2025 година. Специалност „Търговия“, професия „Икономист“ и  специалност „Съдебна администрация“, професия „Съдебен служител“ са единствени в Бургаска област, съобщиха за Грамофона нюз от пресцентъра на учебното заведение.

Новата специалност „Търговия“ се отнася за всички ученици, които имат интерес към търговската и икономическата дейност. Паралелката е подкрепена от Търговско-индустриална камара и Бургаска търговско-промишлена палата.

Учениците, които я изберат, ще бъдат в дуална форма със засилено изучаване на английски език. Те ще имат платена стажантска практика в големите вериги магазини и след завършване на обучението си, ще могат да се реализират във всички отрасли на икономиката.

Добре утвърдената вече специалност „Съдебна администрация“, професия „Съдебен служител“ е подкрепена от Бургаски окръжен и районен съд и Окръжна прокуратура. По нея учениците ще изучават интензивно английски език.

Специалността дава възможност за работа в съдебната и държавната администрация. Учениците ще придобият знания в областта на административно, гражданско, наказателно, европейско право и процес, криминалистика. Стажът ще се осъществява в съдебните институции.

Балообразуването и за двете паралелки се формира от: НВО-точките от теста по БЕЛ по 3; НВО-точките от теста по математика по 1; Оценките по БЕЛ и История и цивилизации, приравнени в точки от Свидетелството за основно образование.