Педагогическият екип на СУ „Йордан Йовков“ Бургас се стреми да отговори на очакванията на родителите за модерно обучение и качествено образование. От три години училището е иновативно, с използване на информационните технологии в методите на преподаване по Околен свят, Човекът и природата и Човекът и обществото.

Целта, която си поставихме  тогава  е учениците да учат на различна скорост - всеки според възможностите си;  ученето да стане по-атрактивно и интригуващо; да се осмисли по-добре учебният материал; учителят да бъде в помощ на ученика чрез изнесено обучение; технологиите да станат средство за работа, а не само за забавления”, споделиха пред Грамофона нюз от учебното заведение.

Изградените вече чрез иновациите умения помогнаха н ръководството да организират много бързо дистанционното електронно обучение на всички ученици по всички учебни предмети в извънредната ситуация в страната.

Училището има собствено електронно училище, базирано на платформата MOODLE. То е създадено преди 9 години от Таня Новакова-ръководител Компютърен кабинет по информационни технологии. В платформата всички учители имат изградени курсове. В тях създават електронни уроци, тестове, упражнения, поставят задачи и проекти, споделят видео уроци,  файлове и ресурси.  

Всички ученици от 2 до 7 клас имат създадени собствени акаунти. Те решават поставените им задачи и получават автоматично оценка, по критерии, които учителят е задал. Това им дава възможност да работят със собствен темп, да коригират грешките си и да търсят нови решения на сгрешените задачи. Учителите получават веднага обратна връзка. Те виждат как са работили техните ученици. За колко време са се справили с поставената задача и къде са сгрешили.

Освен в Moodle, учителите създават  електронни материали, чрез използване на електронните платформи и приложения: Learning Apps, Microsoft Mouse Mischief, Kahoot, Wordwall, Liveworksheets и др.

„Въпреки подготовката, която имахме като педагогически екип, за нас беше истинско предизвикателство да организираме за кратко време цялото дистанционното обучение, особено на най-малките. Направихме виртуални класни стаи в платформите ZOOM и MS Office365 Teams. Всеки ден ние,  учителите влизаме във виртуалната среда заедно с нашите ученици. Преподаваме, затвърдяваме, обясняваме по-трудните задачи и упражнения, обсъждаме проблеми, дискутираме и изразяваме мнение.  Учениците получават задачите, които имат да изпълнят за деня. Получават и творчески задачи, с които правим виртуални изложби в сайтовете на класовете.

Извънредното положение и затварянето на училищата изправи пред сериозно предизвикателство  ученици, родители и учители. В началото беше много трудно, но с всеки изминал ден децата и учителите ставаме все по-уверени и се справяме все по-добре с новата форма на обучение.

Днес можем да кажем, че успяхме, благодарение на професионализма на учителите на СУ „Йордан Йовков“ и подкрепата, която ни оказаха  родителите. Заедно ние показахме най-добрите уроци на нашите деца, че когато си помагаме, сме по-силни,  че не трябва да се предаваме, защото на всяка тежка ситуация  може да се намери решение. 

Резултатите от онлайн-анкетата за  обучението в електронна среда  са отлични и показват удовлетворението на учениците! Те ни мотивират да  продължим  обучението в електронна среда с увереност и  прилагането на нови идеи и методи.

Благодарността на родителите към учителите изрази г-жа Ваня Йорданова- Председател на Обществения съвет: „Благодарим, защото без Вашия денонощен труд нямаше да има резултати! Заедно сме силни и можем всичко!“, казват още от СУ „Йордан Йовков“.