Средно училище  „Йордан Йовков“ – Бургас  приема ученици в VIII клас за учебната 2022/2023 година в  единствената  в Бургаска област паралелка със специалност „Съдебна администрация“, професия „Съдебен служител“.

Училището е избрало тази  престижна специалност и професия, с цел да осигури подготовката на кадри за работа в съдебната и държавна администрация. Чрез нея учениците добиват необходимата юридическа, дигитална и езикова култура за работа в съдебната система и институциите  от местната и държавна власт, съобщават от пресцентъра на СУ „Йордан Йовков“.

Партньори на училището са  Районен съд – Бургас, Окръжен съд-Бургас, Окръжна прокуратура – Бургас, Регионална дирекция към Агенцията по вписванията, Бургаски свободен университет, Бюро по труда-Бургас. Те считат за целесъобразно и необходимо  обучението на такива специалисти, което ще допринесе за по-добрия облик и трудов потенциал на Бургас.

Реализацията на пазара на труда на завършилите успешно тази специалност е сигурна в седемте съдебни институции в Съдебната палата.

Завършилите специалността „Съдебна администрация“ ще имат перспективата да надградят придобитите си знания и компетентности, като продължат обучението си за придобиване на висше образование в университети в България и в чужбина.

Специалността дава възможност да се придобие трета степен на професионална квалификация, европейско приложение на дипломата за средно образование - валидно на територията на целия Европейски съюз, както и знания в областта на правните и икономически науки. Условията за осигуряване на висококачествено обучение се допълват  от преподаватели – юристи по правните дисциплини.

 Във втори гимназиален етап  учениците ще имат задължителен стаж в съдебните институции на територията на община Бургас – Окръжен и Районен съд, Окръжна прокуратура, Агенция по вписванията, нотариус, адвокатски кантори. 

Училището е участник в образователната програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“, чрез която бургаските Окръжен и Районен съд си партнират с учебното заведение, чрез срещи със съдии, медиатори по различни теми.

СУ „Йордан Йовков“ Бургас е сред първите иновативни училища, разполага с отлична материална база, модерно обзаведени класни стаи и кабинети, две компютърни зали с локална мрежа и безжичен оптичен интернет, мултимедия във всяка класна стая и кабинет, както и таблети за няколко  виртуални класни стаи.

Училището е спечелило и работи по  пет активни проекти по програма „Еразъм“+ на ЕС, което дава възможност на най-добрите учениците от паралелката „Съдебна администрация“  да пътуват при мобилности и да се срещат със свои връстници от други държави.

„Очакваме новите ни ученици в VIII клас, специалност „Съдебна администрация“, професия „Съдебен служител“, в сроковете за кандидатстване, посочени в брошурата“, напомнят от СУ „Йордан Йовков“.