Служители на териториалното бюро на Националния статистически институт ще обикалят домове в Бургаско, за да анкетират семействата за домакинските им бюджети, съобщи НСИ.

Посещенията ще започнат в началото на април и ще продължат до юни. Те са в рамките на ежегодното Наблюдение на домакинските бюджети. От област Бургас в него са включени 180 домакинства, които са били избрани на случаен принцип и са разделени в три подизвадки от по 60. Всяко домакинство участва в изследването четири пъти в рамките на дванадесет месеца на ротационен принцип. Хората попълват дневници за получените доходи и направените разходи през текущия месец, включват и информация за нерегулярните доходи и разходите от предходните два месеца, когато не са участвали пряко в изследването.

В област Бургас изследването ще се проведе в градовете: Айтос, Бургас, Каблешково, Карнобат, Малко Търново, Несебър, Поморие, Царево,  както и в селата: Оризаре (община Несебър), Росен (община Созопол), Сини рид (община Руен), Тополица (община Айтос), Трояново (община Камено) и Черково (община Карнобат).

Анкетьорите са задължени да пазят в тайна получената от тях информация. Те ще се легитимират със служебна карта, издадена от НСИ, ТСБ - Югоизток, отдел „Статистически изследвания - Бургас“ и при първото си посещение в домакинствата ще представят писмо от председателя на НСИ.

Предоставените от домакинствата лични данни ще бъдат събирани, обработвани и съхранявани само и единствено за производството на статистическа информация, уверяват от НСИ.

Наблюдението на домакинските бюджети е основен източник за получаване на обобщена информация за доходите, разходите и потреблението на населението в страната, която е необходима за разработване на различни политики и мерки в социалната сфера. Подобни изследвания се провеждат във всички страни от Европейския съюз, както и в редица страни по света и представляват неделима част от дейността на статистическите институции.

Допълнителна информация относно провежданото изследване на територията на област Бургас може да се получи на телефон 056/85 19 32 в Териториално статистическо бюро - Югоизток, отдел „Статистически изследвания - Бургас“.

Източник: https://bnr.bg/