СУ „Епископ Константин Преславски“  в Бургас обявява прием след завършен VІІ клас за новата учебна 2020/2021 година в две професионални паралелки:

Специалност „Екскурзоводско обслужване“ е с код 1000. В професионалната паралелка ще бъдат приети 26 ученици. При завършването си в XII клас, гимназистите ще получат ІІІ степен на професионална квалификация по професията „Екскурзовод“. В VІІІ клас, ще имат възможност да изучават интензивно английски език със седмична натовареност от 18 часа и втори чужд език – немски или руски. На учениците в тази регулирана, с решение на Министерския съвет от 2019 г., професия ще имат шанса в ХI -XII клас да изучават и трети чужд език, особено важен при тяхната реализация като водачи на туристически групи по нашето Черноморие (полски, чешки).

Учениците, които се обучават в специалността „Екскурзоводско обслужване“ ще стажуват от X до XII клас по време на своята производствена практика във водещи туристически фирми в региона (в хотели и туристически обекти). Учебната им практика във втори гимназиален етап ще включва и по една учебна екскурзия в страната в XI и в XII клас и една – в чужбина в XII клас.

Специалност „Електронна търговия“ е с код 1011. Обявеният прием е за една професионална паралелка, в която ще бъдат приети 26 ученици. След петгодишния курс на обучение, освен диплома за средно образование, те ще имат възможност да получат и свидетелство за III степен на професионална квалификация по професията „Организатор на интернет приложения“. В VІІІ клас, учениците ще изучават интензивно руски език по 18 часа седмично и втори чужд език – английски.

В съвременните реалности делът на търговията по Интернет непрекъснато нараства, което определя и тази професия като една от най-перспективните през следващите десетилетия. Завършилите тази специалност ще могат да се реализират като уеб-дизайнери, графични дизайнери, разработчици на уеб и мобилни приложения, специалисти по е-бизнес или като специалисти база данни.

Балообразуването и за двете специалности включва удвоените оценки от националното външно оценяване по български език и литература и по математика и оценките по география и икономика и по технологии и предприемачество от свидетелството за основно образование.

За реализирането на целите на обучението и за комфорта на своите възпитаници Средно училище „Епископ Константин Преславски“ през последните години модернизира непрекъснато своята материална  база, която включва и 4 компютърни кабинета, плувен басейн, затревено футболно игрище, кабинети по чуждоезиково обучение и по професионална подготовка.

Учениците в училището от VIII до XII клас с успех над 5,50 получават месечна стипендия от 45 лв., а тези с успех 6,00 – месечна стипендия от 60 лв.

За повече информация можете да посетите сайта на училището: http://preslavski.eu/?page_id=297