Агенция „Пътна инфраструктура“ е обявила обществена поръчка за изработването на техническите проекти за основния ремонт на пътя Царево – Малко Търново. Поръчката е обособена в четири позиции и е публикувана в сайта на Агенцията в петък. Документи за участие ще се приемат до 6 декември.

Стойността на проекта е 2 900 000 лв без ДДС. Водещ при оценяването на офертите ще бъде икономическият критерий, т.е. най-ниската обявена цена. Дължината на участъка, за който е необходим технически проект е 59 км.

Характерът на терена е планински. Отводняването на участъка е решено по гравитачен път, като повърхностните води се отвеждат по надлъжния и напречен наклон на настилката в отводнителните окопи, а оттам в съоръженията. Окопите са земни и имат нужда от почистване.

Пътят Царево – Малко Търново не е ремонтиран от десетилетия, а окаяното му състояние го прави практически неизползваем. Не веднъж хората от двете общини са се вдигали на протест заради състоянието на пътя. Кметовете Георги Лапчев и Илиян Янчев многократно са сезирали компетентните органи, но до момента проект за пълна рехабилитация така и не е правен.