Две нови кръгови кръстовище ще се изграждат в най-големия бургаски комплекс „Меден рудник“, научи Gramfona.com. Едното ще се намира на бул. „Захари Стоянов“ при разклона за кв. „Горно Езерово“, а другото – при пресичането на бул. „Захари Стоянов“ с ул. „Георги Попаянов“.

За целта зам.-кметът по строителство Чанка Коралска иска от Общинския съвет да одобри изменение на регулационните планове на зона „А“ и зона „Д“ по плана на жилищен район „Меден рудник“.

Отчитайки натовареността на бул. „Захари Стоянов“ в участъка между новите кръгови кръстовища, проектът предвижда и изменение на ПУП-ПУР в обхват на Промишлена зона „Юг – запад“ за осигуряване на дублиращо трасе, което да играе ролята на обслужваща улица, която ще осигури и възможност за байпас по време на строително-монтажните работи на новите кръгови кръстовища.

Коралска мотивира искането си с нарастването на населението в „Меден рудник“, развитието на прилежащите му производствени и обслужващи зони и последващото от това значително увеличаване на автомобилното натоварване, което води до необходимостта от изготвяне на проекти за промяна на уличната регулация в тази зона, особено в частта на двете кръстовища и все още неизградената улична мрежа на част от ПЗ „Юг-Запад“, и по конкретно в частта зад „Белина Еко“. Целта е устройствено обезпечаване на територията за бъдещото проектиране и изграждане на уличната мрежа.

Освен облекчаване на трафика в тази зона, проектното предложение ще създаде и възможност за бъдещо разширение на уличната мрежа към все още неусвоената територия на зона „Д“ на комплекса, поради което инвестиционния интерес към нея ще се повиши.