Днес на заседание на Общински съвет Царево  бяха приети  Отчетите за дейността и изразходваните средства през 2015год. на петте читалища, намиращи се на територията на Община Царево. На седмата поред сесия, клетва положи новият общински съветник Емил Георгиев Пейчев, който зае мястото на колегата си  от ПП “ Народен съюз”.

Общинските съветници  гласуваха единодушно за определяне минимални и максимални цени за таксиметров превоз на пътници за един километър на територията на общината. На днешната  сесия бе гласувано и изменение и допълнение на „Наредбата за опазване на обществения ред и околната среда на територията на Община Царево“, промяната в наредбата касае разположението и/или ползването на палатки, ремаркета и полуремаркета за обитаване или къмпинг, тип каравана или други съоръжения за къмпингуване и бивакуване с туристическа цел в имоти на територията на Община Царево.

Кметът на община Царево Георги Лапчев призова съветниците да гласуват със “за”  по докладните, свързани с приемане на решение за допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите –общинска собственост за 2016год. и за отдаване под наем:

„Отдаването на земя под наем на земеделци, които искат да я обработват е наше задължение. Ролята на Общината е да дава възможности на всички , които имат желание да се занимават със земеделие.“