Училището в Царево ще бъде санирано по проект, финансиран по програмата за развитие на селските райони. Договорът е на стойност 1,68 млн. лева, а средствата се отпускат безвъзмездно, уточниха от местната администрация.

Съгласно одобрените допустими дейности е предвидено полагане на топлоизолация по външните фасадни стени на всички сгради, които са част от СОУ „Н. Й. Вапцаров“, подмяна и на двата котелни агрегати от дизелово гориво с нови на биомаса със система за автоматично управление на топлоподаването.

 Във физкултурния салон и прилежащите помещения е предвидено изграждане на нова отоплителна инсталация и ремонт и полагане на топлоизолация на покрива. В сградата на началния курс ще се постави топлоизолация по топлопроводите и ще се ремонтира оградата, а по част от фасадата на основната сграда ще се изгради дренаж и ще се положи хидроизолация.В гимназията също така ще бъдат основно обновени и оборудвани помещенията на разливната и ученическата трапезария.

С реализацията на проекта дворните пространства и на двете училища ще бъдат благоустроени и озеленени, като ще се оформят кътове за отдих. Предвижда се основен ремонт на тротоарните настилки, осветлението, спортните площадки и трибуните за сядане. Основно ще се ремонтира и съществуващата зона за фитнес в двора на гимназията, като ще се поставят ударопоглъщаща настилка, нови уреди и съоръжения.