Кметът Димитър Николов уведоми Българската федерация по борба, че Община Бургас възнамерява да прекрати едностранно договора за изграждането на спортен център в комплекс "Славейков".

Строителното разрешение за изграждането му е издадено на 12.10.2012 година и е влязло в сила на 23.10.2012 година. Срокът за извършването на строителните дейности е 24 месеца, което означава, че обектът трябваше да бъде завършен на 23.10.2014 година.

До момента там е открита строителна площадка, премахнати са старите сгради, преместен е трафопостът и са извършени изкопни работи. В писмо до Община Бургас инвеститорът посочва, че неизпълнението на строителните работи е по финансови причини.

На инвеститора беше даден допълнителен срок за осигуряването на финансиране, който също изтече. Решението за едностранното прекратяване на договора с Българската федерация по борба ще бъде гласувано на предстоящата сесия на Общинския съвет в Бургас.

Община Бургас ще настоява да й бъде дарен проектът за изграждането на спортно-развлекателния център, както и инвестираните до този момент средства за строителни работи в размер на 1,8 лв. да останат за сметка на инвеститора. Така ще се компенсират неустойките по договора с федерацията.

Кметът Димитър Николов заяви, че Община Бургас е готова да актуализира готовия проект и изгради голям закрит басейн с трибуни, нови зали за различни спортове.

"Имаме достатъчно опит при изграждането на басейни и спортни комплекси, които в момента работят успешно и се посещават от много хора. Обмисляме различни варианти за осигуряването на финансиране. С реализирането на една такава идея ще осигурим повече и по-добри условия за спорт в Бургас", коментира кметът Димитър Николов.