Община Бургас е предвидила средства за ремонт на улици във всички райони. Те ще бъдат изпълнявани поетапно, съобразно необходимостта от подмяна и на подземната инфраструктура. Някои от проектите се бавят, тъй като се изчаква най-напред ВиК да подмени канализацията.

Това е и причината все още да не е започнал ремонтът на ул. „Александровска“ от площад „Тройката“ към Централната автобусна спирка. Това коментира кметът Димитър Николов при представянето на проекта за бюджет на общината през следваща година. Ето какво е заложено в отдел Инфраструктура:

- През 2019 - та година ще отвори врати първият в Бургас Конгресен център. Той ще отговори на необходимостта на града от нови и с различна квадратура зали за форуми, изложения, пресконференции, експозиции, културни събития; 

- Продължава програмата за превръщане на старите училищни дворове в съвременни спортни площадки;

- Във връзка с предстоящото завършване на спортна зала Арена Бургас ще бъдат изградени пътни връзки към нея;

- Старт на реконструкцията на ул. "Демокрация";

- Реконструкция на ул. "Захари Стоянов";

- Реконструкция на бул. "Проф. Яким Якимов" от кръгово кръстовище на входа на Бургас до кръгово кръстовище на КАТ;

- Реконструкция на ул."Димитър Димов" в участъка от кръгово кръстовище за кв. Сарафово до хотел "Фаворит";

- Предстои да започне ремонта на ул. "Г.Кирков" в участъка между ул. "Възраждане и ул. "Лермонтов";

- Ще продължи ремонта на улици в ж.к. "Братя Миладинови" с цел осигуряване на по-голям брой паркоместа за крайулично паркиране и обособяване на нови паркинги;

- Продължава ремонта на по- малките улици в ЦГЧ , между които улиците  "Фотинов", "Възраждане", "Успенска", "Гео Милев",  "Граф Игнатиев";

- Община Бургас ще кандидатства по две програми за цялостен ремонт на ул. "Алеко Константинов";

- През 2019 г. ще продължи изпълнението на проектите за реконструкция на улици и междублокови пространства финансирани по ОП "Региони в растеж";

- Ново начало за Часовника - закупуване на нов механизъм и обновяване на прилежащото пространство около него;

- Община Бургас ще кандидатства по проект за изграждането на Младежки център в к-с "Меден рудник" със зрителна зала за кино, концерти и театър;

- Община Бургас ще проектира амфитеатрално пространство със сцена на открито в к-с "Меден рудник";

- Стартира изграждане на парк на миниатюрите в парк "Света Троица" /к-с "Славейков"/ с облагородяването на парка и  изграждане на храмов комплекс със средства от дарители;

- Община Бургас ще подпомогне ремонта на бургаската филхармония;

- Изграждане на система за видеонаблюдение в кварталите "Акациите", "Победа" и "Крайморие";

- Реализиране на проект за изграждане на буферен резервоар в квартал Сарафово, с цел предотвратяване на рискове от наводнения;

- Предстои да бъдат завършени строителните дейности по първия етап на укрепването на свлачището южно от  квартал Сарафово, представляващ брегоукрепителна дамба. Съоръжението освен защитна функция  играе и роля на свързващо звено  между Бургас  и кв. Сарафово.  По брегоукрепителното съоръжение ще бъде осигурена възможност за пешеходно и велосипедно движение, а сигурността на гражданите ще бъде гарантирана с осветление и видеонаблюдение;

- Местността "Ъгъла" е предвидена за урбанизиране, но към момента не са изградени мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура като първи етап ще бъде реализирано  осветление по трасето на временен път край брега от паркинга до брегоукрепителната дамба. По този начин ще бъде осигурен достъпът на гражданите до морския бряг и ще се създаде възможност за ползване на цялото трасе за разходки;

- През 2019 г. община Бургас ще проектира и реализира нови 1000 паркоместа;

- Съхраняване на автентичния дух и културния силует на ул. "Богориди":  Стартира  изпълнението на дейности по ремонт  на фасади на сгради по ул. "Богориди". Предвижда се поетапно да бъдат изпълнени    дейности по възстановяване на естетическите характеристики на уличните фасади на сгради.  Ще се изпълнят  мерки за опазване на съществуващата мазилкова декорация, облицовки, покривни покрития, обшивки и др.

При изпълнение на ремонтните работи цветовото решение на фасадите, растерът и детайлите  на дограмата ще бъдат максимално съобразени с оригиналните характеристики на сградите. Община Бургас вече е възложила изготвянето на проекти за сградите по ул. "Богориди" между ул. "Възраждане" и ул. "Лермонтов". Процесът по проектиране продължава поетапно.

Проектите ще бъдат предоставени на техните собственици за изпълнение  с указан срок за реализация. При неизпълнение на ремонтните дейности от собствениците същите ще се изпълнят от общината, като след това същата ще претендира собствениците на сгради да възстановят вложените средства;