Зелената зона в Бургас ще се разшири. Това става ясно от докладна записка, внесена за гласуване в Общинския съвет от зам.-кмета Йорданка Ананиева.

Платен за паркиране на автомобили през летния сезон ще стане участъкът от бул. „Демокрация“ между улиците „Константин Величков“ и „Места“ в жк „Лазур“. Това са общо 32 броя места.

Мотивът за разширението на Зелената зона, посочен от Ананиева, е, че тенденцията за нарастване на броя на автомобилите на територията на общината се запазва. Освен това през лятото нараства и броят на временно пребиваващите коли, концентрирани предимно в центъра на града и в зоните около Морската градина.

Целта на разширението на Зелената зона е да се въведе ред за паркиране и същевременно за нормално движение на всички превозни средства. Това ще позволи да се избегнат задръствания, като същевременно ще е осигурена и възможност за паркиране.

Зелената зона в Бургас е с работно време от 11:00 до 20:00 часа от понеделник до неделя и е активна в периода от 1 май до 30 септември ежегодно. Цената за един час престой е 1. лев с включен ДДС.