От 9-и до 10-и юни 2022 г. се проведе мобилност по НП „Иновации в действие“ на МОН в Професионална гимназия по транспорт гр. Бургас. Целта на тази програма е да се обменят и реализират добри практики между иновативни и неиновативни училища в страната. Гости на събитието бяха  Технологична професионална гимназия „Мария Кюри“ гр. Перник, ПГ по техника и лека промишленост  гр. Попово и Професионална гимназия по техника и технологии "Христо Ботев" гр. Смолян.

Програмата бе открита от директора на ПГ по транспорт, която запозна гостите с  най-новите инициативи в училището и представи екипа. На участниците в програмата беше показана нова модерна методика на преподаване и обучение по нов учебен предмет - „Интерактивни методи за преподаване на съвременните автомобили“.

Екип учители от гимназията проведоха бинарен урок на тема „Охладителна система на автомобила“. В рамките на програмата гостите имаха и организирани посещения на емблематични места в град Бургас, свързани с техниката и технологиите. Те посетиха научен център „ПланетУм“ и регионална библиотека „Пейо Яворов“.  Особен интерес у тях предизвика пътуване с кораб до остров „Света Анастасия“, където участниците се запознаха с културно-историческото наследство на острова. Денят приключи със споделяне на впечатления относно мобилността и добрите практики на училищата партньори.

На 20-и и 21-ви юни 2022 г. се осъществи втората част от мобилността по НП „Иновации в действие“ на МОН. Екип учители от ПГ по транспорт гр. Бургас, ръководени от директора на гимназията инж. Ирина Пенкова гостува на ПГ по техника и лека промишленост в гр. Попово. В срещите участваха и училищата партньори от гр. Перник – Технологична професионална гимназия „Мария Кюри“ и гр. Смолян – Професионална гимназия по техника и технологии "Христо Ботев".

Програмата бе открита с посещение на историческия обект „Двор на кирилицата“ гр. Плиска. След това домакините от ПГ по техника и лека промишленост представиха проектните дейности, по които работят, както и своята последна иновация за въвеждане на комплекс от инструменти за формиране на ключови компетентности у учениците. Представиха се разработени от учениците дигитални проекти: “Проектиране на Смарт кола робот“, „Проектиране на автомобилен кош-робот“, Игрална дъска „Лабиринт“ и „LED куб“. Представителите на ПГ по транспорт посетиха и  „Център за дигитални създатели ETech&Art“. Домакините от град Попово представиха и дигитален проект по история и цивилизации „Мъжът със стоте ръце“ - класиран на първо място в петия национален конкурс за историческа памет „Будител“.

Програмата приключи със споделяне на впечатления относно мобилността и добрите практики на училищата партньори. На финала директорът на ПГ по техника и лека промишленост - Каролина Маркова изрази своите оптимистични очаквания относно подобряването и надграждането на добрите училищни практики в областта на иновациите и новите технологии в образованието.