На 7 юли 2020 г. на заседание на Общото събрание на Съвета на ректорите беше избран нов Управителен съвет. Проф. д.п.н. Галя Христозова – ректор на Бургаския свободен университет, бе избрана за член на Управителния съвет, а на първото негово заседание – за негов заместник-председател, съобщиха от БСУ.

Председател на Управителния съвет е проф. д.ф.н. Анастас Герджиков – ректор на СУ „Св. Климент Охридски“, а членове са: чл.-кор. проф. д.т.н. Христо Белоев – ректор на РУ „Ангел Кънчев“ – зам.-председател на УС на СР; проф. Димитър Димитров - секретар на УС на СР, ректор на УНСС; генерал-майор Груди Ангелов, ректор на Военна академия "Г. С. Раковски"; проф. Христина Янчева, ректор на Аграрния университет в Пловдив; проф. Славчо Томов, ректор на Медицинския университет в Плевен.

За председател на Контролния съвет бе избран проф. Евгени Станимиров, ректор на Икономическия университет във Варна, а на Етичната комисия – проф. Тони Шекерджиева – ректор на Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство в Пловдив.

Проф. Христозова е получила поздравителен адрес от бургаския кмет Димитър Николов.