Прекрасната инициатива на Община Бургас-проект „Първокласно начало“ предостави на всички ученици от I клас през учебната 2019/2020 година изцяло реконструирани класни стаи, с антибактериални настилки, лед осветление, единични чинове, интерактивни дъски и таблети. Проведени бяха и няколко обучения на учителите за работа в дигитална среда, както и запознаване с много бройните ресурси по проекта.

От началото на учебната година за учениците в I клас от СУ „Йордан Йовков“ учителите подготвят интерактивни уроци, забавни игри, кръстословици, гатанки, задачи, съобщиха от пресцентъра на бургаското училище.

Децата познават инструментите за работа на интерактивната дъска и на таблетите и могат да ги избират, влачат, поставят на определено място, да пишат с дигиталната мишка-писалка. Ежедневно се ползва електронно учебно съдържание, за да се ангажират възприятията им чрез няколко анализатора.

Децата получават и екипни задачи в часовете за задължителни уроци и по време на заниманията по интереси. Учат се да търсят информация, да споделят мнението си, да уважават мнението на другите, да вземат общо решение  и да го презентират пред другите екипи чрез говорител или като отговор на поредица от въпроси. 

Тези умения първокласниците показаха по време на посещението на проф. Румяна Папанчева. В откритите уроци по български език се видяха резултатите от инвестицията на Община Бургас по проект "Първокласно начало" в обзавеждането, оборудването, методическата подготовка на учителите.

Децата показаха своите знания за изучените букви и звукове в българския език. Успешно работиха с интерактивната дъска, като откриваха думи, съставяха изречения, попълваха звукови модели, решаваха кръстословици, отгатваха гатанки.

Имаха и екипна задача, при която всеки екип трябваше да състави изречение от определени думи. Накрая всички екипи от I а клас заедно сглобиха своята "Къща на изреченията". Не липсваха и междупредметните връзки: екипната задача на I б клас беше представена от децата чрез презентиране на работата им по проект.

В края на часа всички екипи заедно сглобиха от проектите си голямо хвърчило от геометричните фигури: триъгълник ,квадрат, правоъгълник. Освен това всеки екип изигра по един народен танц.

Неусетно за децата времето изтече, а учебните задачи бяха поднесени по интерактивен начин, цветно, забавно, провокирайки тяхната любознателност. От ръководството на училището казаха с гордост, че първите плодове от общинския проект "Първокласно начало" в СУ „Йордан Йовков“ са налице и вярват, че техните първолачета ще завършат първи клас с отлична функционална грамотност.