Общинският съвет в Бургас ще гласува нови правила за движението на индивидуални електрически превозни средства (ИЕПС) – тротинетки, моноколела, ховърборди и др., на територията на морската община, установи справка на Gramofona.com.

В местния парламент е постъпило предложение от общинските съветници Евелина Михалева – председател на Постоянната комисия по транспорт и безопасност на движението, нейния зам.-председател Тодор Иванов и членовете ѝ Йордан Вълев и Боян Дяков относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за опазване на обществения ред на територията на община Бургас.

В глава трета „Транспорт и организация на движението“, чл. 14 ще бъде записано, че максимално допустимата скорост за движение на ИЕПС на територията на общината е, първо, 20 км/час за движение по пътища и улици, на които максимално разрешената скорост за движение е до 50 км/ч, както и по улици с изградена велосипедна инфраструктура, и второ, 13 км/ч за движение по обособена велосипедна инфраструктура на тротоарната площ и на територията на парковете в гр. Бургас.

В чл. 18 ще се добави, че операторите, които предоставят под наем ИЕПС на територията на община Бургас, са длъжни да ограничат софтуерно скоростта им за движение съобразно максимално допустимите скорости, уредени в Наредбата.

Паркирането на ИЕПС в паркове, градини, площади, детски и спортни площадки, зелени площи, площи, предназначени само за пешеходци, тротоари, спирки на градския транспорт, пътеки за преминаване и пред рампи за достъп на хора с увреждания на територията на община Бургас ще е забранено, освен на определените за това от Община Бургас места в паркове, градини и пешеходни пространства.

Операторите, които предоставят под наем ИЕПС на територията на общината, ще са длъжни да указват на потребителите в своите мобилни приложения допустимите за паркиране места, както и да използват софтуерна технология за предотвратяване на паркирането на индивидуални електрически превозни средства извън определените места за паркиране, на база на възможностите на достъпните GPS технологии.

Те ще трябва и да изискват от своите клиенти и потребители да потвърдят възрастта си чрез сканиране или снимане на документите си за самоличност.

Операторите ще са длъжни да премахнат неправилно паркираните ИЕПС не по-късно от 4 часа в работни дни и 6 часа в почивни дни, след констатиране на нарушението и уведомяване на оператора, в периода от 08:00 ч. до 18:00 ч. За неправилно паркираните ИЕПС между 18:01 ч. и 08:00 ч. премахването ще се извършва между 08:00 ч. и 12:00 ч.

В раздел VI „Санкции и контрол“, чл. 34а. се посочва, че за нарушения на Наредбата физическите лица ще се наказват с глоби между 50 и 100 лева, а на юридическите лица се налага имуществена санкция в размер на 300-500 лева. В случай на повторно нарушение глобата за физическите лица скача на 200 лева, а имуществената санкция за юридическите лица – на 1000 лева.

В мотивите си за предложението четиримата общински съветници посочват, че на прага на летния туристически сезон е налице хаотично разполагане на ИЕПС по улиците и тротоарите на гр. Бургас, съпътствано от недобросъвестно поведение на част от ползвателите им, което води след себе си до зачестили оплаквания на жители и гости на града.

Михалева, Иванов, Вълев и Дяков уверяват, че настоящото изменение и допълнение на Наредбата за опазване на обществения ред на територията на общината е в пълно съответствие с националното законодателство, съотносимата съдебна практика, както и правото на Европейския съюз. Проведено е и 14-дневно обществено обсъждане, при което са приети предложения и становища от граждани и други общински съветници.