Гимназията е едно от най-динамично развиващите се училища в Бургас с традиции в областта на дигиталните технологии и чуждоезиковото обучение.

През последните години, материалната база на училището се модернизира непрекъснато, като през 2021 г. е осигурен високоскоростен интернет в цялата сграда, разкрит е Център по иновации и изкуства и е оборудвана интерактивна лаборатория по природни науки.

СУ „Епископ Константин Преславски“ – Бургас обявява прием след завършен VІІ клас за новата учебна 2021/2022 година в три професионални паралелки:

Специалност „ЕКСКУРЗОВОДСКО ОБСЛУЖВАНЕ“ е с код 1000. В професионалната паралелка ще бъдат приети 24 ученици. След успешно завършване на XII клас, гимназистите ще получат ІІІ степен на професионална квалификация по професия „Екскурзовод“. В VІІІ клас, ще изучават интензивно английски език със седмична натовареност от 18 учебни часа и втори чужд език – немски или испански. На учениците в тази регулирана, с решение на Министерския съвет от 2019 г., професия се предоставя възможност в ХI -XII клас да изучават и трети чужд език, с важно значение при реализацията им като водачи на туристически групи по нашето Черноморие (руски).

Учениците, които се обучават в специалност „Екскурзоводско обслужване“ ще стажуват от X до XII клас, по време на своята производствена практика, в туристически фирми, в хотели и в заведения за хранене и развлечение. Учебната им практика във втори гимназиален етап включва – в XI клас една учебна екскурзия в страната и в XII клас две учебни екскурзии (в страната и в чужбина).

Специалност „ЕЛЕКТРОННА ТЪРГОВИЯ“ е с код 1011. Обявеният прием е за една професионална паралелка, в която ще бъдат приети 24 ученици. След петгодишния курс на обучение, освен диплома за средно образование, те ще имат възможност да получат и свидетелство за III степен на професионална квалификация по професия „Организатор на интернет приложения“. В VІІІ клас, учениците ще изучават интензивно руски език (по 18 часа седмично) и втори чужд език – английски.

В съвременните реалности делът на търговията по Интернет непрекъснато нараства, което определя и тази професия като една от най-перспективните през следващите десетилетия. Завършилите тази специалност ще могат да се реализират като уеб-дизайнери, графични дизайнери, разработчици на уеб и мобилни приложения, специалисти по е-бизнес или специалисти база данни.

Балообразуването за специалностите „Екскурзоводско обслужване“ и „Електронна търговия“ включва удвоените оценки от националното външно оценяване по български език и литература и по математика и оценките по география и икономика и по информационни технологии от свидетелството за основно образование.

Специалност „КОМПЮТЪРНА АНИМАЦИЯ“ е с код 3355. В професионалната паралелка ще бъдат приети 24 ученици. След успешно завършен XII клас, гимназистите ще получат ІІІ степен на професионална квалификация по професия „Компютърен аниматор“.

В VІІІ клас ще изучават интензивно английски език със седмична натовареност от 18 часа и втори чужд език – немски или китайски.

Компютърната анимация дава обширни перспективи за реализация пред съвременните млади хора – в рекламни студия, кино компании, телевизии, производство на компютърни игри, медийни дизайнери. Компютърните аниматори създават или участват в създаването на анимационни филми с рекламна, развлекателна или познавателна цел с помощта на компютърна техника.

Специалистите в тази област проектират и разработват дву- и триизмерни компютърни изображения на обекти; добавят движения към тях; създават околна среда; прилагат визуални и аудиоефекти, говор, звук и музика.

За целите на обучението по специалността в „Преславски“ е оборудвана зала с лаптопи с тъчскрийн.

Балообразуването за специалността „Компютърна анимация“ включва удвоените оценки от националното външно оценяване по български език и литература и по математика и оценките по изобразително изкуство и по информационни технологии от свидетелството за основно образование.

Учениците в училището от VIII до XII клас с успех над 5,50 получават месечна стипендия от 45 лв., а тези с успех 6,00 – месечна стипендия от 60 лв.

На 30.06.2021 г. от 18:00 ч. в платформата Zoom ще се проведе онлайн среща с родители и ученици за приема в VIII клас в училището. За повече информация относно онлайн срещата и държавния план-прием можете да посетите сайта на гимназията: http://preslavski.eu/?page_id=297.