Общината в Приморско стартира обществена поръчка за изграждане на ново кръстовище в морския град. То ще се намира на ул. „Стамополу“, ул. „Перла“ и ул. „Иглика“, като проектът включва и прилежащо благоустройство, озеленяване и осигуряване на достъп до морския плаж с паркиране.

За реализирането на поръчката са отделени средства от общинския бюджет в размер на 1 340 137 лв. без ДДС. Срокът на изпълнение е 120 дни, показа проверка на Gramofona.com.

Основното изискване за участниците е да са изпълнили строителство през последните 5 години с предмет идентичен или сходен с този на поръчката.

Оферти се подават до 4 март тази година, като критериите за възлагане са качеството на техническото предложение, по-ниска цена и професионалната компетентност на персонала.

Снимка: Google maps