Договор номер - 2020-1-BG01-KA102-078807

В периода 21.08.-04.09.2021 г. 20 ученици и 2 учители от ПГСАГ „Кольо Фичето“ осъществиха мобилности по проект „Практиката на реално работно място – гаранция за успех в кариерата!“, по програма Еразъм+.

Мобилностите се проведоха в град Барселуш, Португалия. Основният акцент беше поставен върху практическото обучение на учениците с цел да придобият компетентности в областта на довършителните дейности и енергийната ефективност на сградите, релевантни с европейските изисквания.

По време на обучителната практика в реална работна среда учениците разшириха своите познания относно новите тенденции при сухото строителство, технологията за изпълнение на предстенни обшивки, вътрешните облицовки, декоративните шпакловки, особеностите и технологичната последователност при полагане на вътрешни и външни мазилки.

Участниците в проекта придобиха познания за сградна обвивка, пасивни и нискоенергийни сгради, термомостове, въздухопроницаемост, топлоизолация на основи, стени, покриви, реновиране на съществуващи сгради с елементи за нискоенергийно строителство.

Мобилностите бяха проведени в условията на пандемична обстановка, породена от COVID-19. Въпреки всички трудности и наложени ограничения учениците от ПГСАГ „Кольо Фичето“ се справиха блестящо с всички поставени задачи и предизвикателства, като защитиха авторитета на гимназията пред португалските ни партньори и повишиха европейското измерение на училището.