Община Бургас ще разкрие в ЦГЧ и в ж.к. "Меден рудник" нови яслени групи. В централна градска част ще бъде открита една яслена група в детска градина "Пламъче", а броят на децата в другите яслени групи ще бъде увеличен. Съседните детски градини също имат готовност да приемат още деца.

В ж.к. "Меден рудник" също ще бъде разкрита допълнителна нова яслена група във филиала на ОДЗ 13 "Надежда" в бл. 114 и ще бъде увеличен броя на децата в другите яслени групи. Възможност за нова яслена група има и в още едно детско заведение в комплекса - ЦДГ 11 "Чайка". Целта на Общината е всички родители да бъдат спокойни, че децата им имат място в детските градини и ясли.

Днес станаха ясни резултатите от първото класиране за прием на деца в детски заведения чрез електронната системата за записване на Община Бургас.

Общият брой на всички кандидатствали за прием тази година е 2955. Броят на класираните деца е 2509, а на некласираните - 446. От некласираните деца най-голям е броят на кандидатствалите за ясла - 275. От тях 245 са кандидатствали за прием в детски ясли в ЦГЧ - 140 и в ж.к. "Меден рудник" - 105.

Родителите на приетите на първо класиране деца трябва да ги запишат най-късно до 13 май в детските заведения, в които са приети. Това става с подаване на декларация в детската градина, удостоверение за раждане на детето и документи, доказващи адресната регистрация и критерия за предимство, ако са ползвали такъв.

Община Бургас ще прави внезапни проверки на процедурата по записване на деца в детските заведения след първо класиране. Целта им ще бъде да се провери спазват ли се правилата за прием и представени ли са всички необходими документи за записване.

Родителите на неприетите при първото класиране деца могат да променят реда на желанията си при второто класиране в срок от 18 до 23 май чрез електронната система за записване или като подадат заявление по образец в детската градина. Те могат да променят реда на желанията си при второ класиране и да изберат място на децата си от достатъчното места, които останаха незаети. Свободни места има още в ЦГЧ това са ЦДГ 1 "Звездица", "Златна рибка", в "Слънце" и "Ханс Кристиян Андерсен". В ж.к. "Меден рудник" - ОДЗ "Славейче", ОДЗ "Делфин" и ЦДГ "Чайка".

Следващата година Община Бургас ще разкрие 120 нови свободни места в ЦГЧ и ж.к. "Меден рудник", където броят на желаещите родители да запишат децата си всяка година е най-голям. Вече започна строителството на нов корпус на ЦДГ 11 "Чайка" и е обявена обществената поръчка за избор на фирма-изпълнител, която да изгради модерната енергоефективна детска градина в ж.к. "Меден рудник". До края на годината ще има избран и изпълнител на ремонта на филиала на ЦДГ "Ханс Кристиян Андерсен" в ж.к. "Лазур".