В навечерието на 60-та годишнина от своето основаване в ПГТ „Проф. д-р Асен Златаров” се обучават 995 ученици по професиите хотелиер, администратор в хотелиерството, ресторантьор, организатор на туристическа дейност, готвач, техник- технолог в ХВП. От учебната 2016/2017 г. се провежда и обучение по дуална система за една паралелка ученици, с професия „Готвач”. Срокът на образование и обучение е 5 години. След успешно завършен ХII-ти клас и положени държавни изпити учениците получават диплома за средно образование и свидетелство за II-ра или III-та степен на професионална квалификация. Изучават се разширено първи чужд език, втори чужд език и чужд език по професията.

Професионалната подготовка и възможностите за успешната реализация на възпитаниците на гимназията привличат ежегодно стотици кандидат-гимназисти. Изборът на професионалното образование е мъдро решение, защото дава възможност на младите хора да постигнат по-рано финансовата си независимост. След завършване на средното си образование младите хора имат равен старт при приема в университет, но и предимство пред останалите- да работят в свободното си време по професията, за която са подготвени.

Гимназията разполага със съвременна учебна база- модерни кухни, учебни фурни, кабинети по сервиране, кабинет- хотелска рецепция, компютърни зали, физкултурен салон и библиотека. Учебните занятия се осъществявят от висококвалифицирани преподаватели, с богат практически опит. Обучението се осъществява в 19 класни стаи, 3 компютърни кабинета, 1 физкултурен салон и фитнес зала. Учебната практика се провежда в модернизирани учебни кухни, учебни фурни, кабинети по сервиране, в учебно-производствен комплекс "Младост"- състоящ се от закусвалня и ресторант. Благодарeние на усилията на работодателските партньорски организации и подкрепата, която те оказват в името на по-добрата професионална подготовка, учебно-производствената практика на учениците се провежда в хотели, заведения за хранене, сладкарски и хлебарски цехове и други предприятия на територията на Бургас и региона чрез сключени договори  с ПГТ. Учебната практика на учениците от ХII. класове се провежда целогодишно в реална работна среда,

Възпитаниците на гимназията показват разнородни интереси в безброй тематични направления, но най-атрактивни са професионалните изяви. Ежегодно в училището се провеждат състезания по професиите „Най-добър млад готвач”, „Най-добър млад хлебар-сладкар”, „Най-добър млад барман” и „Най-добър млад сервитьор”.  Класиралите се ученици участват в градски, регионални, национални и международни състезания и конкурси. Провеждат се стажове в страната и европейските държави. По договори с германската Агенция по заетостта учениците от ХI. Класове, изучаващи немски език, участват в платени летни стажове в Германия.

Благодарение на традиционното активно взаимодействие с Френския културен институт в гимназията ежегодно се провеждат работни ателиета с френски шеф готвачи за обмяна на опит и демонстрации на нови техники в кулинарното изкуство. По проектите на гимназията от Програма Еразъм+ на ЕС, се финансират стажове във Франция и Испания. Дванадесет ученици и шестнадесет учители участваха в образователни мобилности през 2017 и 2018 г. по проект „ЗНАЕЩИЯТ Е СИЛЕН, МОЖЕЩИЯТ Е УСПЕШЕН”, 2016-1-BG01-KA102-023190. Всички те имаха възможността да практикуват по професията в Испания, което им донесе допълнителна квалификация и повиши тяхната мотивация за работа в сферата на туризма.

ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 г. ГИМНАЗИЯТА ПЛАНИРА ПРИЕМ НА ОБЩО 7 ПАРАЛЕЛКИ, С ПРИЕМ СЛЕД VII КЛАС И РАЗШИРЕНО ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖД ЕЗИК ПО ПРОФЕСИИТЕ:

1.  Организация на обслужването в хотелиерството

Професия „Администратор в хотелиерството”- 1 паралелка, с разширено изучаване на английски език;

2.  Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечение

Професия „Ресторантьор” - 1 паралелка, с  разширено изучаване  на английски език;

3.  Кетъринг 

Професия „Ресторантьор”- 1 паралелка, с  разширено изучаване на немски език;

4.  Организация на туризма и свободното време

 Професия „Организатор на туристическа агентска дейност”- 1 паралелка, с  разширено изучаване на руски език;

5.  Производство на хляб, хлебни и сладкарски изделия

Професия „Техник-технолог в ХВП”-  1 паралелка, с  разширено изучаване на френски език;

6.  Производство на кулинарни изделия и напитки

Професия „Готвач” – 1 паралелкa, с разширено изучаване  на немски език;

7.  Производство на кулинарни изделия и напитки

Професия „Готвач” – 1 паралелкa, с разширено  изучаване на испански език.

 

Приемът на ученици се извършва по оценки от проведеното НВО по:

  • Български език и литература и Математика

и

Балообразуващи предмети

  • География  и История

Балът за класиране се образува като сбор от удвоената оценка от НВО по БЕЛ, удвоената оценка от НВО по математика и оценките по двата балообразуващи предмета- география и история от свидетелството за завършено основно образование.