Полагане на 10 см топлоизолация и нова 5-камерна дограма са част от предписаните мерки за постигане на енергийна ефективност на блоковете с над 36 апартамента в Поморие, които участват в Националната програма за безплатно саниране.  Това стана ясно от срещата на общинската администрация със собствениците на жилищните блокове.

За всички блокове се предвижда подмяна на неподменената дограма с нова от 5-камерен PVC профил с двоен стъклопакет от вътрешно ниско емисионно „К-стъкло” и външно слънцезащитно стъкло, вкл. и на сутеренните прозорци. Дъждовните води ще се отвеждат от фасадата чрез външни прозоречни первази. Входните врати за достъп до сградата също ще бъдат подменени с топло изолирани такива, а опасните стоманобетонни панели на балконските парапети ще бъдат демонтирани и изградени наново.  

Положената вече топлинна изолация по отделни типове фасадни стени, с дебелина 3,4 и 5 см ще бъде демонтирана поради лошото ѝ физическо състояние и липса на монтирани предпазни водобрани, което е довело до омокрянето ѝ. Планира се полагане на топлоизолация на неизолираните външни стени на сградите с топло изолационна система, базирана на експандиран полистирен – EPS – F с дебелина  10 см, като на топло изолиране подлежат и всички парапети на тераси, които ще бъдат „затворени” в процеса на саниране. Освен това, топлоизолация с дебелина 10 см ще бъде поставена по надземните стени на сутерена и по подовете на остъклените тераси на първия жилищен етаж. Планира се полагане на топлоизолация на покривите на сградите с изолационен материал.

Фугите между отделните секции на блоковете ще бъдат уплътнени и затворени с подходящ профил. Стъпалата пред входовете ще бъдат приведени в съответствие с новите изисквания за достъпна среда, включително за хора с увреждания.

Сред предписаните задължителни мерки е да бъде извършена преработка на ел. таблата, които да са със съвременни автоматични прекъсвачи с дефектотокови защити. Осветителните тела ще се подменят с енергоспестяващи. Ще бъде направена проверка на състоянието на мълниезащитната инсталация и при нужда ще бъде ремонтирана.

„Предстои обявяване на обществена поръчка за инженеринг – проектиране и изпълнение на строително-монтажни работи, който включва изработване на идеен архитектурен и инвестиционен проект, упражняване на строителен, авторски и инвеститорски надзор. Срещите ни с вас тепърва предстоят, защото всяка стъпка от наша страна ще бъде представена, съгласувана и одобрена от вас”, каза зам.-кметът инж. Кунчо Гайдов.

Той съобщи още, че реалното изпълнение на дейностите по саниране на блоковете ще започнат най-рано през октомври тази година.