Дирекция Бюро по труда - Бургас започва реализацията на предвидените за 2024 г. обучения по проекти на национално представените работодатели и синдикални организации. Те ще се провеждат по професиите “Електромонтьор“, „Заварчик“, „Сътрудник малък и среден бизнес”, „Търговски представител“, „Снабдител“, „Барман сервитьор“, „Работник в заведение за хранене и развлечение“, Помощник пътен строител“.

Обученията са безплатни за регистрираните безработни  лица. Продължителността им е 300 учебни часа. За всеки присъствен ден се изплаща стипендия от 15 лв. На живеещите извън град Бургас одобрени кандидати се поемат транспортните разходи при използване на обществен транспорт.

Документите за кандидатстване могат да се подават в офисите на Бюро по труда в градовете Бургас, Средец и Камено.

За повече информация относно обявените свободни работни места, заповядайте в офисите на Бюро по труда: гр. Бургас, ул. „Перущица“ № 67, и във филиал „Меден рудник“ - Териториална дирекция (ТД) „Възраждане“.