Общинските съветници решиха да поискат Морското училище в Бургас от държавата и то да стане общинско. Съветниците приеха почти единодушно предложението местната администрация да поеме контрола над учебното заведение и да го развие по подходящ начин.

Една от основните причини за отлива на ученици е лошата материална база, а Общината Бургас вече е доказала, че може да се грижи за своите училища, обясни Виолета Илиева, началник на РИО.

Съветниците не подкрепиха предложението на Живко Табаков в докладната да залегне точка, която да забрани продажбата и отдаването на концесия на имотите, с които училището разполага.

Това беше и причината той да не гласува „За“ предложението, а да се въздържи. „Имам съмнения, че в мига, в който училището стане общинско и може да има злоупотреби. В активите му е хотел „Атлантик“, има бази в Отманли, на самия кей. Исках да се ограничи възможността там да се появят едни пристанища, които после да се отдават под наем“, аргументира се Живко Табаков.

Според него беше необходимо съветниците да получат и информация за реалното финансово състояние на Морското училиище. „То имаше наследство от 300 хил. лева, които сега ги няма. Не съм аз човекът, който може да прави разследване. Предполагам, че парите са харчени добронамерено, но не и по предназначение. Направени са ремонти на едни кабинети от новото ръковдство, ремонти, от които тези кабинети не са се нуждаели“, обясни още общинският съветник.

Табаков е категоричен, че финансовото състояние на училището е лошо, а инвестицията, която Общината ще направи е в размер на няколко милиона и за това е било важно да има повече информация.

„Не се съмнявайте във възможностите на Община Бургас. До момента съм поискал да придобием собственост на две училища – Гимназията по Автотранспорт и компютърната гимназия, чиято база беше отчайваща, а сега условията там са като за четиризвезден хотел”, коментира кметът Димитър Николов.