„Бургасбус“ е с най-голяма загуба от всички общински еднолични търговски дружества за миналата година. Това показват данните от Годишните финансови отчети на фирмите за 2018 г., внесени от зам.-кмета Красимир Стойчев за приемане от Общинския съвет, показа справка на Gramofona.com.

През изминалата година транспортното дружество отчита загуба от 539 хил. лв. Сравнено с отрицателния финансов резултат за 2017 г., който беше 3,9 млн. лв., това е намаляване на загубата с 86 %, но все още получените приходи не компенсират извършените разходи. За сравнение – през 2016 г. „Бургасбус“ беше на печалба с 40 хил. лв. Огромните загуби се натрупаха паралелно с пускането на новата интегрирана транспортна схема в Бургас. Увеличението на цената за пътуване с електронно таксуване от 0,95 лв. на 1,30 лв. засега не успява да компенсира финансовия срив на превозвача.

В отчета за 2018 г. пише, че през миналата година дружеството е ремонтирало със собствени средства Автогара „Запад“, инвестирало е финансови ресурси в интегриране системата за контрол и управление на масовия градски транспорт, закупило е програмен продукт и други в общ размер на 523 хил. лв.

От другите общински търговски дружества на минус са и „Хляб и хлебни изделия“, „Медицински център III – Бургас“ и „Специализираната болница за активно лечение по ПФЗ-Бургас“.

Хлебозаводът отчита загуба от 308 хил. лв. за 2018 г. при печалба от 16 хил. лв. година по-рано. Въпреки приетата от Общинския съвет оздравителна програма и набелязаните мерки за стабилизиране на дружеството натрупаните задължения към доставчици поставиха дружеството в неблагоприятно положение и невъзможност от осигуряване на оборотни средства за нормалното му функциониране. На 16 януари тази година приключи процедурата по преобразуване чрез вливане на „Хляб и хлебни изделия“ в „Бургаски пазари“.

„Медицински център III – Бургас“ е на минус с 34 хил. лв., като компенсира до голяма степен загубата от малко над 1 млн. лв. през 2017 г., генерирана от продажбата на сградата на дружеството в жк „Меден рудник“.

„Специализираната болница за активно лечение по ПФЗ-Бургас“ отчита загуба с 26 хил. лв. при печалба от 4000 лв. спрямо предходната година. Това се дължи на промяната в алгоритъма на финансиране заплащането от РЗОК за един леглоден от 38 лв. при извършени разходи от 81,10 лв. за диспансерната дейност при проследяване на болни от туберкулоза пациенти получената сума е 4 пъти по-ниска спрямо 2017 г.

Всички останали общински еднолични търговски дружества в Бургас са на печалба или запазват финансовия си резултат от предходната година. Отличникът е „Чистота“ ЕООД, който реализира печалба от 1,549 млн. лв. спрямо 870 хил. в плюс за 2017 г. Увеличението на финансовия резултат с 679 хил. лв. спрямо предходната година се дължи на изпреварващия темп на увеличение на приходите спрямо разходите.

Ето какво показват финансовите отчети на всички дружества в табличен вид, поместени в докладната записка на Красимир Стойчев: