Дългоочакваната обществена поръчка за енергийно обновяване на многофамилни жилищни сгради на територията на град Бургас вече е факт, установи проверка на Gramofona.com.

Общината търси изпълнители за санирането на 30 блока, одобрени от Министерството на регионалното развитие за финансиране по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – Етап I“ (безвъзмездната финансова помощ за домакинствата е 100%).

Общата прогнозна стойност на поръчката е близо 65 млн. лв. (64 535 107,83 лв.) без ДДС.

Повечето от сградите – 22, се намират в комплекс „Меден рудник“. Това са блокове 4, 5, 6, 8, 11, 12, 13, 14 (вх. 5, 6, 7, 8, 9, 10 и 11), 17, 20 (вх. А и Б), 29, 30, 75, 78, 81 (вх. 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7), 86, 87, 91, 96, 100, 103 и 113.

Шест от сградите за саниране са в жк „Изгрев“ – блокове 18, 23 (вх. 1, 2, 3 и 4), 28 А, 35 (вх. 1, 2, 3, 4, 5 и 6), 44 и 66.

Трийсетицата допълват по един блок в жк „Славейков“ – 10-и, и в жк „Лазур“ – 79-и.   

Най-голям дял от общата сума за саниране е предвиден за два блока (6 и 11) в „Меден рудник“ – по 3 618 771,70 лв. без ДДС за всеки от тях.

На другия полюс е бл. 20 в същия комплекс, където санирането на входовете му А и Б ще струва не повече от 681 594,86 лв. без ДДС.

От Община Бургас уточняват, че към датата на обявяване на процедурата за възлагане на обществената поръчка не са подписани договорите за осигуряване на безвъзмездна финансова помощ по Плана за възстановяване и устойчивост. Ако след изтичане на 10-месечен срок от сключване на контракта не е осигурено финансиране, той се счита за прекратен.

Кандидатите да осъществят проектирането, строителството и авторския надзор на многофамилните жилищни сгради имат срок до 12 август тази година да подадат своите оферти. Условието е, че участниците могат да подават документи за не повече от една обособена позиция (т.е. не могат да санират повече от един блок).