Отворени са офертите в обществената поръчка за избор на изпълнители при рехабилитацията на 33,5 км от Айтоския проход - най-удобната и бърза връзка за шофьорите от Варненска област с АМ „Тракия“, съобщиха от АПИ. Ремонтът ще се финансира от Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. Общата индикативната стойност е 19 671 080 лв. без ДДС.

Проектът за ремонт на третокласен път ІІІ-208 е обособен в два лота.

В лот 29 е участъкът между Провадия и Дъскотна (от км 49+184 до км 65+933) с дължина 16.749 км. Индикативната стойност е 11 552 859 лв. без ДДС.

Отворените оферти по реда на постъпването им в деловодството на АПИ са на „ИСА 2000“; Сдружение „Провадия – Айтос“ (в което са „ПСТ Груп“ и „Бургаспътстрой“); ДЗЗД „Аккорд Кънстракшънс Строй“ (с участници „Аккорд Строително Промишлена Инвестиционна Корпорация“, „Ер Кънстракшънс“ и „Авто – строй“).

В лот 30 е отсечката от Дъскотна до Айтос (от км 65+933 до км 82+749) с дължина 16.816 км. Индикативната стойност е 8 118 221 лв. без ДДС.

Отворените оферти са на „ИСА 2000“; Консорциум „Страбаг Лот 30“ ДЗЗД (с участници „Щрабаг“, „Страбаг Сп.З о.о. - Клон България КЧТ“); ДЗЗД „ПС Айтос 2018“ (в което са „Инжстройинженеринг“ и „Валирион“); Сдружение „Провадия – Айтос“ (в което участват „ПСТ Груп“ и „Бургаспътстрой“); „Трейс Груп Холд“; „Автомагистрали-Черно море“.

Срокът за изпълнение на строително-монтажните работи е 15 месеца. С реализирането на проекта ще се подобри технико-експлоатационното състоянието на отсечката, ще се осигури оптимална скорост при пътуване и ще се повиши безопасността на движение.