Общинската администрация в Средец ще купува електрически автомобили. Вече е обявена обществена поръчка за доставка на 3 ековозила на обща стойност 100 840 лв. без ДДС, установи справка на Gramofona.com. Финансирането е от общинския бюджет.

Избраният изпълнител трябва да достави три броя нови изцяло електрически автомобили, два коша за обемни леки товари, две системи за събиране на окапали листа със соларен панел, две системи за поливане със соларен панел, кабина за водача и кош за инертни материали с хидравлично повдигане.

Срокът за подаване на оферти е 23 март тази година, като възложителят не поставя изисквания за техническите и професионални способности на участниците.