Плажът в Отманли, който се намира до т.нар. „летни сараи на Доган“ вече е напълно свободен.

Строителната ограда, която преграждаше общинския път е премахната. За свободния достъп стана ясно днес, след като съпредседателят на „Демократична България“ Христо Иванов реши отново да провери какво се случва на една от най-горещите точки в страната.

Иванов предупреди, че ако оградата се появи отново на улицата, вместо по границите на имота, той и съмишлениците му ще организират ново масово плажуване.

Бившият правосъден министър обвини кмета на Бургас Димитър Николов, че е излъгал, че общинската улица не е водела до плажа и поиска от него да поеме отговорност за думите си.

„Това беше основанието да се подлъжат хората. Че няма достъп и улицата е с отпаднала необходимост.“ От Община Бургас заявиха, че общинската улица никога не е водела до морето, а до частен терен.

От там уточниха, че бетонираният път, който води в момента до пясъчната ивица е върху държавен терен. От пресцентъра на Димитър Николов уточниха също така, че собствениците на терена имат срок от една седмица, за да предоставят цялата налична документация за строежа, в противен случай има риск да се забрани ползването на изградените там сгради.

Публикуваме позицията на местната администрация без редакторска намеса:

Община Бургас отново категорично заявява, че общинската улица никога не е водила до морския бряг, а до частен терен, което е видно и от актуалната кадастрална карта.

След решението на Общински съвет, с което беше отменен ПУП за местността Отманли, на 29 юли комисия от Община Бургас извърши проверка на място и констатира следното:

  • Строителната ограда на строежа не е поставена съгласно одобрения План за безопасност и здраве. На строежа липсва информационна табела, съгласно чл. 13 от Наредба № 2.

  • На строителната площадка не се извършват тежки строително-монтажни работи. Поставената ограда препятства преминаването през общинския път.

  • Установен е бетониран път през съседен имот- публична държавна собственост, за който в Община Бургас не са издавани строителни книжа.

Предвид направените констатации е разпоредено:

  • Строителната ограда да бъде незабавно премахната и да се осигури свободен достъп на гражданите по общинската улица.

  • На собственика, строителния надзор и строителя е дадено предписание в седем дневен срок да бъдат представени в Община Бургас съставените по време на строителството актове и протоколи за строежите в имота, с цел да се установи правомерно ли са обитавани. Режимът за въвеждане в експлоатация на сградите в имота е регистрационен и към днешна дата в Община Бургас не са постъпвали заявления за регистриране и издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация на сградите.

  • Собственикът е уведомен, че ако не представи изисканите документи в посочения срок, Община Бургас ще предприеме действия по забрана ползването на сградите в имота и принудително премахване на строителната ограда, ограничаваща преминаването по общинския път.