Със Заповед от 03.05.2016г., на Министерството на образованието и науката,19.05.2016 г. (Четвъртък) е обявен за

неучебен.
Във всички училища на територията на Република България, ще бъде проведен спортен празник.