За 2024/2025 учебна година СУ “Йордан Йовков“ - Бургас има утвърден прием за осми клас на две единствени в Бургаска област професионални паралелки: специалност „Търговия“, професия „Икономист“ и  специалност „Съдебна администрация“, професия „Съдебен служител“, съобщиха за Грамофона нюз от пресцентъра на учебното заведение.

За всички ученици, които имат интерес към търговската и икономическата дейност, училището открива нова специалност „Търговия“, професия „Икономист“. Паралелката е подкрепена от Търговско-индустриална камара и Бургаска търговско-промишлена палата.

Всички ученици ще учат в дуална форма на обучение със засилено изучаване на английски език. Те ще имат платена стажантска практика в големите вериги магазини и след завършване на обучението си, ще могат да се реализират във всички отрасли на икономиката.

Специалността „Съдебна администрация“, професия „Съдебен служител“ е подкрепена от Бургаски окръжен и районен съд и Окръжна прокуратура. Учениците ще изучават интензивно английски език. Специалността дава възможност за работа в съдебната и държавната администрация. Учениците ще придобият знания в областта на административно, гражданско, наказателно, европейско право и процес, криминалистика. Стажът ще се осъществява в съдебните институции.

Балообразуването и за двете паралелки се формира от: НВО-точките от теста по БЕЛ по 3; НВО-точките от теста по математика по 1; Оценките по БЕЛ и История и цивилизации, приравнени в точки от Свидетелството за основно образование.