Децата на Равадиново ще посещават нова, модерна и изключително цветна детска градина. Заведението е филиал на ДГ „Здравец“ – Созопол и в него ще се обучават 17 деца на възраст от 3 до 6 години.

Триетажната сграда разполага с физкултурен салон, кабинет по изобразително изкуство, лекарски кабинет и голяма кухня. Интерактивна стена ще помага при обучението на децата.

Дворът пък е изпълнен с множество съоръжения за игра, като площадката е пригодена и за деца в неравностойно положение.

Проектът е на стойност 1 200 000 лв., а средствата са отпуснати с ПМС 315/19.12.2018г.