Над 650 бургазлии са декларирали през миналогодишната данъчна кампания пред териториалната дирекция на НАП Бургас заеми за над 10 000 лева, които са получили или предоставили на свои близки. От приходното ведомство напомнят, че и през тази година заемите между физически лица на стойност над 10 000 лева задължително трябва да бъдат вписани в годишната данъчна декларация за 2016 година. Данъчните уточняват, че изискването не задължава гражданите да декларират банковите си кредити.

Физическите лица трябва да попълнят подоходна декларация, ако през 2015 г. са получили парични заеми, чийто общ размер надхвърля 10 000 лв. и към 31 декември 2015 г. част от тях са непогасени. На обявяване пред НАП подлежат и всички непогасени остатъци по заеми в периода от 2010 г. до 2015 г., ако общият размер на остатъците към 31 декември 2015 г. е над 40 000 лв.

Пред НАП физическите лица трябва да обявят не само получените заеми, но и предоставените такива на близки и приятели. В декларацията за доходите, която се подава до 3 май тази година, се посочват предоставените парични заеми през 2015 г., ако общият им размер надхвърля 10 000 лв. и към края на годината част от тях са непогасени. Заемите, които са предоставени през предходните пет години също трябва да се декларират, ако общият размер на остатъциге към  31 декември 2015 г. е над 40 000 лв.

Получените или предоставените парични заеми се декларират в отделно приложение – Приложение № 11, което е неразделна част от образеца на годишната декларация за облагане на доходите на физическите лица. Годишната данъчна декларация може да бъде изтеглена от интернет сайта на НАП – www.nap.bg или да бъде получена в местния офис на Агенцията. Формулярите се подават до 3 май 2016 г.

В средата на данъчната кампания в НАП Бургас са получени 3740 годишни данъчни декларации за доходите на физически лица, от тях 1204 са изпратени с персонален идентификационен код, 582 с електронен подпис. От началото на годината НАП Бургас е издал нови 1295 персонални идентификационни кода. В приходното ведомство в морския град до края на кампанията очакват повече от 25 000 годишни данъчни декларации.

Повече информация, както и помощ при попълване на данъчните декларации, клиентите на НАП  могат да получат на информационния телефон 0700 18 700 на цената на един разговор.