Партньорството на общините от бургаски регион във връзка с Кандидатурата на Бургас за Европейска столица на културата през 2019 г. беше представено днес в рамките на международен форум на тема „Ефективни партньорства“. Срещата се проведе в Културен център Морско казино - Бургас и в нея участие взеха гости от Гърция, Кипър, Латвия, Швеция, а от българска страна - представители на градовете от бургаска област Созопол, Приморско, Средец, Карнобат, както и общините  Сливен, Стара Загора, Ямбол.  Домакин на срещата беше Сдружението на общините от югоизточен регион, в който водеща роля има Бургас.

След като бяха запознати с основните моменти от подготовката на Кандидатурата на региона за културна столица и добри практики, свързани с ефективното партньорство между 13-те общини от областта в тази кауза, участниците в срещата имаха възможност да се запознаят с бургаската кандидатура и по по-нетрадиционен начин – експозиция с 13 фотографии от всички общини в подкрепа на Бургас 2019 и артинсталация от гумени ръкавици, лодка, карта, скрабъл и „жител на Европейска столица на културата“, пресъздаваща идеята за партньорството. Инсталацията и изложбата ще останат и през следващата седмица в Казиното, така че всеки, който желае, може да ги разгледа.

Сред участниците в днешния форум бяха представители на градовете Рига (Латвия) и Пафос (Кипър), избрани за културни столици на Европа през 2014 г.  /Рига/ и 2017 г. /Пафос/. В рамките на срещата бяха обсъдени възможности за бъдещо партньорство и обмен на опит между тях и Община Бургас, което ще е от полза при подготовката на бургаската кандидатура.

Форумът се проведе в рамките на проект „Роля на културата и културното наследство за регионалните политики за устойчивост на туризма/CHARTS/“, финансиран по Оперативна програма за междурегионално сътрудничество INTERREG IVC.