Под формата на забавна викторина с много подаръци учениците от Карагеоргиево се запознаха с опасностите от тютюнопушенето. Гост бе Росица Димова , председател на съвета по наркотични вещества към община Бургас.

Димова заедно с децата обсъдиха вредите за здравето, които причинява тютюнопушенето.

Учениците споделиха, че са наясно и знаят, че да се пуши е само вредно, а не модерно, но много често това е причината някои техни връстници да си купуват цигари. По време на срещата бе обсъдена вредата от електронните цигари, които също са модерни сред подрастващите. Инициатор на срещата бе Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни към община Айтос.