Български Червен Кръст и Водноспасителна служба организират курс за воден спасител на плувни басейни и водни паркове, съобщиха от БЧК-Бургас.

Приемният изпит ще се проведе на 17.02.2020 г. от 12:00 ч.в басейна на Младежки културен център. Условия за участие в курса:

- навършени 17 години;

- покриване на норматив 50 м. за 0.55 сек.;

- плуване бруст без време;

- сключена застраховка злополука, активна от 17.02. за един месец.

За записване и информация: Анелия Драганова тел.0894/380 703