Национално сдружение „Младежки Глас” организира закриваща конференция за отчитане на резултатите от кампанията „Казах НЕ на агресията”, съобщиха от там. Събитието е с подкрепата на Министерството на младежта и спорта.

Над 16 000 преглеждания на клиповете за агресията в социалните мрежи и над 170 младежи обучени в периода на кампанията.

„С подкрепата на проекта постигнахме информираност по проблема - агресия (видове агресия и последствия от агресивните прояви), консултиране на ученици по време на тренингите, обучение по посока превенция на агресията, владеене на негативните емоции (арт техники за овладяване на гнева), мотивация и формиране на социални умения при решаване на конфликти”, споделя Славина Тошева – специалист „Обучения“ в кампанията.

На официалното събитие присъстваха омбудсманът в община Бургас, представители от Общинския съвет по наркотични вещества в община Бургас, от ОДМВР Бургас, Българския младежки Червен кръст, от Областна администрация – Бургас, Регионалния център за подкрепа на процеса на приобщаващо образование - Бургас, Центърът за медиация и спогодби към Окръжния и Районния съд в Бургас, от Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни в Община Бургас, представители от СУ „Христо Ботев” – Карнобат,  СУ „Христо Ботев“ – Камено, СУ „Св. св. Кирил и Методий“ – Средец, СУ „Никола Вапцаров“ – Айтос и СУ „Епископ Константин Преславски” – Бургас.

„За нас като национална организация основен приоритет сред младежите е винаги да бъдем близо до проблемите и да намираме начини за решаване. Обученията, които реализираме, са в посока усъвършенстване на модела „младежи обучават младежи“, каза Станислав Иванов – зам.-председател на НС „Младежки Глас“.