Концесионният договор за добив на строителни материали - трахити и трахитови туфи, от находище „Каята“ ще бъде прекратен по взаимно съгласие на страните. Това реши Министерският съвет на днешното си заседание, одобрявайки искането на концесионера, съобщиха от правителствения пресцентър.

Находище „Каята“ се намира в землищата на селата Вратица и Винарско на територията на община Камено. През декември 2010 г. за него е сключен концесионен договор с „Трансстрой холдинг“ АД, гр. Бургас. През 2013 г. с решение на Министерския съвет правата и задълженията по предоставената концесия са прехвърлени на „Хидроминерал“ ООД, гр. София. През 2019 г. фирмата на концесионера е преименувана от „Хидроминерал“ ООД на „Ейч Би Минералс" ООД.

Концесионерът мотивира искането си за прекратяване на концесионния договор с невъзможността да осъществява добивна дейност. Причината за това е отменено по съдебен ред положително решение по оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционното предложение.

Припомняме, че отдаването на каменната кариер на концесия предизвика брожение сред жителите на Винарско и Вратица, които се вдигнаха на протест. Причината е, че в Каята се намират двата извора, които снабдяват селата им с питейна вода. Въпреки това регионалната екоинспекция в Бургас е дала зелена светлина на инвестиционното намерение.

На две инстанции магистратите се произнесоха в полза на жителите на Винарско и Вратица. След това делото стигна във Върховния административен съд. Там е станало ясно, че в близост до бъдещата каменна кариера минава и тръбопровод на бургаската рафинерия.