Правителството прие Решение за едностранно прекратяване на договора за предоставяне на концесия върху част от крайбрежната плажна ивица – морски плаж „Сарафово“, община Бургас, съобщиха от Министерския съвет. Договорът е сключен на 7 септември 2000 г. между държавата, представлявана от министъра на регионалното развитие и благоустройството, и фирмата „МАТ“ ООД.

Прекратяването на концесионното правоотношение се налага, тъй като концесионерът е неизправна страна по договора вследствие на констатирани системни нарушения на основни нормативни и договорни задължения.

Концедентът цели обезопасяване на морския плаж чрез осигуряване на задължителните дейности по смисъла на Закона за устройство на Черноморското крайбрежие и предоставяне на услуги от обществен интерес.

Справка в Търговския регистър показва, че управител на дружеството „МАТ“ е Жулиета Атанасова, а нейни съдружници са Мария Бодурова, Галина Патрикова-Жекова и фирмата „ДОЛАРА“ ООД с управител Димка Генова.