Търпението на жителите на бургаското село Изворище относно завършването на ремонта на общинския път до квартал Банево вече се изчерпва. Това се разбира от писмо, изпратено до Общинския съвет, подкрепено с подписите на 119 души.   

В депешата се посочва, че през 2007 г. Община Бургас е кандидатствала и осигурила по Оперативна програма „Регионално развитие” финансиране за реконструкцията на общинския път Бургаски минерални бани - с. Банево - с. Изворище. Като начало на проекта е посочена дата 16.09.2008 г. с краен срок за завършване 18.09.2010 г.

След като бил започнат ремонтът и е реконструирана голяма част от пътя, строителните дейности са спрени и краят на ремонтирания участък стигнал до лозето на „Бай Иван”, което е на разстояние около два километра до Изворище, сред нивите. При направено запитване към кмета Димитър Николов защо е така отговорът бил, че пътят не е завършен поради изчерпване на предвидените финансови средства. Впоследствие са ремонтирани два участъка с дължина всеки по около 300 метра, като последният е завършен през 2017 г. Осем години след крайния срок за завършване на проекта има останал неремонтиран път около 1400 метра до с. Изворище.

Отговорът на кмета, че парите не са стигнали, е несъстоятелен – пишат недоволстващите жители на селото. Първоначалният проект, който Общината е одобрила, е за път от края на Банево до началото на Изворище с общо разстояние около 8 км. В този момент Ветрен, Бургаски минерални бани и Банево не са квартали на Бургас. Проектът е изменен от ръководството но Общината и със знанието и съгласието на кметовете на Банево и Изворище. Целта е да се извърши ремонт на отсечката от Минералните бани до Банево, която също е общински път и не е в територията на гр. Бургас.

Преди да бъде поставен въпросът защо не е завършен пътят до Изворище, информационната табела за този проект се е намирала на края на с. Банево в началото на пътя за с. Изворище. След направеното запитване табелата е преместена в началото на отсечката от Бургаски минерални бани по посока на Банево. Точно поради тази промяна на проекта, която тогава не е призната от общинските власти, са останали тези около 2000 метра неремонтирани.

Използвана е ситуацията, че с. Ветран, Бургаски минерални бани и с. Банево все още се намират извън територията на гр. Бургас, а не са приобщени като квартали. Ако ремонтът е извършен след тяхното приобщаване като квартали на Бургас, финансовите средства за ремонта на участъка от Минералните бани до с. Банево е нямало да бъдат признати за разходи по гореописания проект. В момента, за да се довърши този неремонтиран участък до с. Изворище, трябва да се предвидят средства от бюджета на Общината. Въпреки всички обещания до сега са довършени допълнително само около 600 метра.

На проведеното общо селско събрание на 10 януари 2018 г. присъстващият там зам.-кмет Красимир Стойчев е заявил, че още тази година ще започне ремонт на останалия участък, като за това са предвидени определени средства. До 15 ноември обаче ремонтът още не е започнал.

„Информираме Ви, че в неремонтирания участък остана най-тясната и зле поддържана отсечка от пътя. Тя е с широчина не повече от пет метра, пропаднали банкети от двете страни на асфалта с дълбочина около 10 см и два завоя с изключително лоша видимост. Пътят в този участък не е маркиран и няма никакви указателни табели. Има място, където от склона се стича много дъждовна вода и се образуват големи и дълбоки локви, особено опасни когато замръзнат. Разминаването на две леки коли е трудно, а при разминаване с автобус или товарен камион единият трябва да спре“ – пишат жителите на Изворище.

Те допълват, че по този неремонтиран път, въпреки поставените в селото ограничителни и указателни знаци, се движат големи тежкотоварни камиони с инертни материали и други тежки товари, включително и тирове. Многократно на общоселски събрания, на които са присъствали ръководни представители на Община Бургас, е поставян въпросът колко е опасно преминаването на моторни превозни средства по този тесен път, но досега няма предприети ефективни дейности за подобряване на условията на пътуване.

„Уважаеми Господа, обръщаме се към Вас да вземете незабавно решение за довършване ремонта на този общински път. Изминаха десет години от началото на ремонта и дано не чакаме Вашето решение и действие още десет. Не е необходимо да се случи нещо лошо с хора и тогава да търсите решение на проблема и да се оправдавате. Надяваме се, че в най-скоро време ще изпълните поетото обещание и ще завършите ремонта на пътя. Защото и ние, жителите на селата към община Бургас, имаме право също на добри пътища“ – завършват писменото си обръщение към местния парламент жителите на Изворище.

Дали тяхното желание ще бъде удовлетворено, ще решават постоянните комисии по „Бюджет и финанси“ и „Устройство на територията“ в Общинския съвет на Бургас.